JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLANA, LESKOVAC

  Toplana se nalazi na opstini Leskovac, mesto Leskovac, adresa Leskovačkog Odreda 4 . Matični broj preduzeća je 07205929.

  Javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije toplana, leskovac je osnovano 26.03.1990. godine.

  Preduzeće Toplana je u statusu: aktivno privredno društvo.

  Pretežna delatnost preduzeća je snabdevanje parom i klimatizacija, šifra delatnosti 3530, energija.

  Matični broj Toplana je 07205929.

  PIB:

  100327422

  Matični broj:

  07205929

  Šifra delatnosti:

  3530

  Adresa:

  Leskovačkog Odreda 4

  ads

  Zakonski zastupnik:

  Miomir Jovanović - Direktor

  Tekući računi:

  160-7310-68

  170-4895-73

  205-5025-48

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner